Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Mesimi i Strategjisë Eksportuese. Planifikimi i Zhvillimit tuaj Strategjik në Tregjet Ndërkombëtare

Përshkrimi i Detajuar

Çdo treg është i ndryshëm. Pasi të keni zgjedhur vendin dhe segmentin e tregut në të cilin dëshironi të konkurroni, duhet të përshtatni në mënyrë efektive Miksin tuaj të Marketingut të Eksportit me kushtet e tregut “atje”. Specifikat lokale, konkurrenca “atje”, rrjetet ekzistuese të shpërndarjes dhe “mediat” e disponueshme të promovimit dhe komunikimit janë vetëm disa nga faktorët që duhet të keni parasysh përpara se të vendosni për strategjinë e marketingut me të cilën do të kërkoni të fitoni pjesën e dëshiruar të “tregu i synuar”.

Për biznesmenin që sheh mundësitë në mjedisin ndërkombëtar dhe dëshiron t’i shfrytëzojë ato, për ekzekutivin që do të merret me eksportet, për shkencëtarët dhe konsulentët që duan të specializohen në tregtinë ndërkombëtare dhe në përgjithësi për ata që mendojnë të hapin deri në tregjet ndërkombëtare por nuk njohin metodologjinë dhe sekretet e zhvillimit të suksesshëm të eksporteve.

Kohëzgjatja: 14 orë

Çfarë ofron programi i trajnimit ?

Tematikat e trajnimit:

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al