Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Vinçat e Lëvizshëm, Vinçat Lëvizës

Përshkrimi i Detajuar

Ky kurs është projektuar mirë për të ndihmuar kandidatët të cilët kanë përvojë bazë ose aspak me operimin e vinçave, kursi ndihmon në krijimin e praktikës teorike dhe praktike të operimit duke fituar përvojë dhe kuptim të konsiderueshëm të koncepteve të funksionimit dhe përdorimit të sigurt të vinçave.

Kontrolli para operacionit dhe kontrolli pas operacionit, sistem i sigurt i punës.

Legjislacionet, standardet dhe kërkesat përkatëse

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al