Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Agjent i Shitjeve të Produkteve të Vajit të Ullirit

Kujt i Drejtohet ?

Ky certifikim është dizenjuar për profesionistë të specializuar, detyrat e të cilëve përfshijnë shërbimin dhe informimin e klientëve të rinj dhe atyre ekzistues të një kompanie që merret me produktet e vajit të ullirit, plotësimin e porosive në bashkëpunim me departamentin e prodhimit të kompanisë, mbështetjen e aktiviteteve që mundësojnë arritjen e klientelës së re dhe mbajtjen e asaj ekzistuese, pjesëmarrjen në organizimin e ekspozitave dhe eventeve që synojnë promovimin e produkteve të kompanisë, etj.

Procesi i ekzaminimit konsiston në një testim teorik dhe praktik.

Pas përfundimit me sukses të provimeve (pjesa teorike dhe praktike), profesionistit i lëshohet një certifikatë përputhshmërie me vlefshmëri 5 vjeçare.

Procedura e Certifikimit për këtë specializim është e Akredituar nga Sistemi Grek i Akreditimit, në përputhje me kërkesat e Standardit Ndërkombëtar ISO/IEC 17024.

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.