Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Produktet Organike

Përshkrim i Shkurtër

Bujqësia organike synon prodhimin e produkteve ushqimore me cilësi të lartë pa përdorimin e agrokimikateve, me pjesëmarrjen më të madhe të mundshme të njeriut dhe vetë natyrës në procesin e prodhimit.

Përshkrimi i Detajuar

Certifikimi i produkteve organike kryhet në përputhje me legjislacionin Komunitar (834/07, 889/08). Për personat fizikë dhe juridikë aktivë në prodhimin, përpunimin, etiketimin, shpërndarjen, shitjen, si dhe importin dhe eksportin e produkteve bujqësore organike, duke përfshirë produktet e akuakulturës dhe bletarisë (rritjen e bletëve), të cilat mund të jenë:

A) produkte bujqësore të gjalla dhe të papërpunuara, duke përfshirë farat dhe materialet e tjera riprodhuese bimore

B) produkte bujqësore të përpunuara për përdorim si “ushqim”

C) ushqim për kafshët

Parimet themelore:

Cila është procedura e certifikimit ?

Për cilat organizata dhe biznese është ?

Për të gjithë, por veçanërisht për fëmijët, pasi kanë të drejtë të patjetërsueshme për ushqim cilësor, me vlera të larta ushqyese dhe pa lëndë dhe materiale të rrezikshme.

Cilat janë përfitimet e certifikimit ?

Certifikimi i produkteve organike në përputhje me 834/07 dhe 889/08 me vlerën e shtuar të dhënë nga logoja TÜV AUSTRIA:

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.