Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Testet e Depertimit dhe Vlerësimet e Cenueshmërisë

Analistët me eksperiencë të TÜV AUSTRIA, duke përdorur mjete dhe software të specializuar, po kryejnë teste depërtimi dhe vlerësim të cenueshmërisë në sistemet e IT-së të organizatës për të identifikuar dobësitë dhe boshllëqet e sigurisë.

Me kë duhet të kontaktoj për certifikim?

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.