Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Inspektimi Periodik i ashensorëve në shërbim

Në të gjithë Evropën, kuadri rregullator për inspektimin periodik të ashensorëve në shërbim, përcaktohet nga autoritetet shtetërore, në mënyrë që të sigurohet që ashensorët të vazhdojnë të funksionojnë në mënyrë të sigurt.

TÜV AUSTRIA ofron të gjitha shërbimet që lidhen me inspektimin periodik të ashensorëve sipas kuadrit rregullator. Sipas kërkesave ligjore, inspektimi periodik i ashensorëve është i detyrueshëm dhe kryhet ekskluzivisht nga organe të akredituara/autorizuara.

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.