Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Skema Private e Certifikimit “Covid-Shield”

Skema Private e Certifikimit “CoVid Shield” është zhvilluar nga TÜV AUSTRIA duke u fokusuar në shëndetin, sigurinë dhe vazhdimësinë e biznesit. Është një skemë gjithëpërfshirëse certifikimi e cila synon rritjen e besimit të qytetarëve dhe konsumatorëve në bizneset që aplikojnë dhe janë të certifikuara me Skemën e Certifikimit CoVid Shield TÜV AUSTRIA.

Përshkrim i Shkurtër

Skema përcakton kërkesat dhe procedurat themelore të cilat duhet të zbatohen nga një organizatë për të marrë certifikatën “CoVid Shield”. Ata verifikojnë gjithashtu se një mekanizëm i përshtatshëm, burime të mjaftueshme si dhe infrastruktura e përshtatshme, janë gjithmonë në përputhje me të dhënat dhe udhëzimet aktuale epidemiologjike, për parandalimin e hyrjes apo përhapjes së sëmundjes koronavirus, në ambientet e Organizatës.

Përshkrim i Detajuar

Skema Private e Certifikimit “CoVid Shield” vlen për të gjitha bizneset të cilat për shkak të aktiviteteve të tyre mbështesin ndërveprimin, mikpritjen dhe në përgjithësi kanë vende grumbullimi publik dhe konfirmon:

Ai lidh përgjegjësinë, ndërgjegjësimin dhe ndjeshmërinë sociale, si dhe etikën e biznesit që rregullohet nga një Organizatë me veprime dhe qëllime parandaluese për:

Skema e Certifikimit ofron tre nivele të ndryshme të certifikimit “CoVid Shield” (Principal, High ose Excellent) bazuar në kombinimin e çdo Auditimi të Mbikëqyrjes në mes të Ciklit të Certifikimit dhe kohës përpara zbatimit të njoftimit nga ana e tyre.

Procedura e Certifikimit

Kujt i Drejtohet ?

Skema Private e Certifikimit “CoVid Shield” është e përshtatshme për të gjitha bizneset që për shkak të aktiviteteve të tyre mbështesin ndërveprimin, mikpritjen dhe kanë vende grumbullimi publik. Në mënyrë indikative, është i përshtatshëm për bizneset që ofrojnë mikpritje (hotele, akomodim), katering, prodhim, përpunim dhe/ose njësi shpërndarjeje ushqimore, kompani transporti dhe zinxhiri furnizimi, tregti me pakicë (supermarkete, dyqane, qendra tregtare), qendra sportive, shërbime publike, qendra arsimore, shkolla, kompanitë e menaxhimit të objekteve, etj.

Përfitimet e Skemës së Certifikimit

Skema e certifikimit dhe logoja “Covid Shield”, kontribuojnë në një Organizatë për të:

Mbrojtja e Shëndetit dhe Vazhdimësia e Biznesit, do të thotë Civilizim!

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.