Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Mbikqyrje e Cilësisë së Punimeve

Përshkrim i Shkurtër

TÜV AUSTRIA është një organizate aktive në fushën e inspektimit si palë e tretë e projekteve teknike (ofrimi i sektorit të shërbimeve të pavarura) si Mbikqyrës i Cilësisë së Punimeve.

Përshkrimi i Detajuar

Si një Mbikqyrës i Cilësisë së Punimeve, kompania jonë ka inspektuar disa projekte teknike të mëdha , në një gamë të gjerë fushash.

Kompania ka ndërmarrë projekte që lidhen me fushën e inxhinierisë civile, digave, punimeve inxhinierike hidraulike, konstruksioneve metalike, ndërtimit të rrugëve, instalimeve të ndërtesave dhe instalimeve elektromekanike.

TÜV AUSTRIA Hellas, me inspektorët e saj të specializuar dhe me përvojë, garanton verifikimin objektiv të kërkuar në projektet teknike moderne.

Inspektimet e kryera nga TÜV AUSTRIA i referohen:

Disa nga projektet e realizuara ne rajon.

Si Mbikqyrës i Cilësisë së Punimeve, kompania jonë ka inspektuar, ndër të tjera, sa vijon:

Kujt i Drejtohet ?

Në ditët e sotme, monitorimi dhe sigurimi i zbatimit të specifikimeve është prioritet për këdo që është i përfshirë në ndërtimin e projekteve teknike.

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.