Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Agjent i Shitjes me Pakicë

Kujt i Drejtohet ?

Ky certifikim është dizenjuar për punonjësit e shitjes me pakicë të përfshirë në shitjen e produkteve dhe shërbimit ndaj klientit, duke synuar rritjen e numrit të klientëve të rinj sikurse dhe mbajtjen e atyre ekzistues. Qëllimi i shitësit me pakicë është që të informojë, të shpjegojë dhe të shesë.

Procedura e Certifikimit:

Procesi i ekzaminimit konsiston në një testim teorik dhe praktik.

Pas përfundimit me sukses të provimeve (pjesa teorike dhe praktike), profesionistit i lëshohet një certifikatë përputhshmërie me vlefshmëri 4 vjeçare.

Procedura e Certifikimit për këtë specializim është e Akredituar nga Sistemi Grek i Akreditimit, në përputhje me kërkesat e Standardit Ndërkombëtar ISO/IEC 17024.

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.