Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Instalimi dhe Përdorimi i Sigurtë i Skelave dhe Shkallëve

Përshkrimi i Detajuar

Ky kurs përgatit kandidatët për të njohur dhe kuptuar, shmangur të gjitha rreziqet.

Shoqërohet me skelat që instalohen dhe përdoren.

Të jetë në gjendje të përgatisë dhe të kuptojë procedurat për të kontrolluar këto rreziqe.

Tematikat e trajnimit:

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al