Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Shitje – Metodat e Bindjes – Rritja e Ndikimit

Përshkrimi i Detajuar

Asgjë nuk lëviz në botë dhe në shoqërinë njerëzore nëse fillimisht nuk është bërë një lloj shitjeje. Themelet e shoqërisë sonë qëndrojnë në procesin e shitjes, por forma e tij ka ndryshuar në mënyrë drastike vitet e fundit.

Shkenca moderne e shitjeve ka evoluar përmes fushave të psikologjisë së sjelljes, biologjisë evolucionare dhe sociologjisë, dhe teknikat dhe mjetet e përdorura sot në marketing dhe shitje vijnë nga rezultatet e këtyre shkencave. Temat edukative të programit dyditor janë formuar rreth përdorimit të këtyre shkencave në fushën e shitjeve dhe marrëdhënieve me publikun. Si mundet individi të rrisë ndikimin që ushtron te njerëzit rreth tij dhe si mund të përdorë mjetet e bazuara në instinktet e llojit tonë për të bindur të interesuarin apo për të fituar favorin e rrethit të tij shoqëror? A ka sjellje që janë kundër natyrës njerëzore? Si përdoren këto në fushën e marketingut? Cilat janë tre fazat e shitjes, cilat janë hapat që duhen ndjekur në secilën prej këtyre fazave dhe si mund ta kthejmë një kundërshtim në pohim? Si mund të mbrohemi nga teknikat që përdoren mbi ne në mënyrë të pandërgjegjshme, me synimin për të blerë një produkt që nuk e duam? Këto dhe shumë të tjera janë disa nga pyetjet që do të marrin përgjigje gjatë trajnimit dy ditor.

Kohëzgjatja: 10 orë

Çfarë ofron programi i trajnimit ?

Tematikat:

TEKNIKAT E BINDJES DHE NDIKIMIT

Klienti, blerësi, partneri, miku, vetja, të gjithë njerëzit dhe mënyra se si ne sillemi rrjedhin kryesisht nga evolucioni i specieve tona. Ajo që blejmë, pse realisht e blejmë dhe çfarë është ajo që na bind të zbatojmë çdo mendim tonë është rezultat i “butonave” specifikë në psikologjinë tonë njerëzore, të cilët janë shtypur në kohën e duhur dhe në mënyrën e duhur. Psikologjia që merret me sjelljen njerëzore na ka paraqitur gjashtë (6) shtyllat bazë, rreth të cilave janë formuar profesione të tëra, siç është ky marketing, dhe me të cilat kanë dalë në plan të parë njerëzit që kanë formësuar opinionin publik dhe kanë ndikuar në tërësi. tregjet dhe kombet.

Qëllimi – Përfitimet

Pas përfundimit të këtij programi trajnimi, individët do të kenë një kuptim të plotë të psikologjisë së konsumatorit modern dhe do të jenë në gjendje të njohin dhe menaxhojnë llojet e ndryshme të klientëve që do të hasin. Të trajnuarit do të familjarizohen me tre (3) nivelet e shitjes, të cilat mbulojnë të gjithë spektrin e procesit të shitjes, nga përgatitja e shitësit, tek afrimi me blerësin e mundshëm dhe lidhja e marrëveshjes me të. Përveç kësaj, individëve do t’u jepet një “arsenal” i ri teknikash dhe metodash për të eksploruar qëllimet, aftësitë, si dhe mënyrat logjike dhe emocionale në të cilat blerësit e mundshëm e shohin produktin, ndërsa në të njëjtën kohë individët do të mësojnë se si të ndikojnë. procesin e shitjes për përfitimin e tyre.

Njerëzit nuk blejnë një produkt, ata blejnë ndjesinë që një produkt ju shkakton. Shtrëngimi i ngrohtë i duarve dhe buzëqeshja janë metoda të së shkuarës. Shitësi modern do të trajnohet për mjetet dhe teknikat që do ta ndihmojnë të identifikojë “dëshirat” e fshehura, dëshirat më të thella dhe “dhimbjet” e groposura thellë që blerësi mbart me vete. Psikologjia e vetë shitësit, si e sheh ai vetë procesin e shitjes dhe nëse është i gatshëm të kuptojë dhe të ndihmojë realisht blerësin, janë shpesh parimet më të rëndësishme në procesin e shitjes, pasi blerësit e mundshëm vijnë tek ai për të blerë një përvojë, e cila nga ana tjetër do t’u japë atyre ndjenjën që kërkojnë.

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt:

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al