Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Teknikët e Skelave

Kujt i Drejtohet?

Ky certifikim i drejtohet profesionistëve të specializuar të përfshirë në montimin dhe çmontimin e skelave të çdo lloji ose tipi, të përdorura eksluzivisht si platforma punë nga punonjësit në struktura inxhinierike ose instalime industrial, për qëllime të ndryshme (si p.sh. suvatime, lyerje, instalimi i pllakave të një fasade, etj).

Procedurat e Certifikimit:

Procesi i ekzaminimit konsiston në një testim teorik dhe praktik.

Pas përfundimit me sukses të provimeve (pjesa teorike dhe praktike), profesionistit i lëshohet një certifikatë përputhshmërie me vlefshmëri 4 vjeçare.

Procedura e Certifikimit për këtë specializim është e Akredituar nga Sistemi Grek i Akreditimit, në përputhje me kërkesat e Standardit Ndërkombëtar ISO/IEC 17024.

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.