Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Auditimet e Palës së Dytë

Përshkrim i shkurtër

Objektivat kryesore të Auditimeve të Palës së Dytë janë zvogëlimi i rrezikut të ofrimit të produkteve dhe/ose shërbimeve të papranueshme kundrejt specifikimeve të dakortësuara dhe garantimi i transparencës.

Përshkrim i detajuar

Ulja e  kostos dhe ndjekja e vlerës së shtuar mund të çojë shumë organizata dhe industri të mëdha drejt qasjes moderne të përdorimit të Auditimeve të Palëve të Dyta, me synimin kryesor për të vlerësuar ofruesit e tyre (ekzistues dhe të rinj) dhe verifikimin e aftësisë së furnitorëve të tyre për të përmbushur kërkesat kontraktuale.

Një skemë auditimi e palës së dytë bazohet gjithmonë në një Protokoll Auditimi me elementët kryesorë të mëposhtëm:

1. Karakteristikat dhe elementet e auditimit:

2. Protokolli i auditimit:

3. Menaxhimi dhe kontrolli i rezultateve:

Për kë është?

Një ‘Auditim i Palës së Dytë’ është i zbatueshëm në kompanitë e prodhimit dhe shërbimeve në çdo sektor.

Mund të aplikohet:

Cilat janë përfitimet e certifikimit?

Përfitimet:

Me kë të kontaktoj për certifikim?

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.