Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Punonjës i Agjencive të Udhëtimit

Kujt i Drejtohet ?

Ky certifikim është dizenjuar për punonjësit e agjencive të udhëtimit detyrat kryesore të të cilëve përfshijnë lëshimin e biletave të linjave ajrore dhe detare, ofrimin e të gjithë gamës së shërbimeve që lidhen me këtë sector, sikurse dhe organizimin e shërbimeve turistike (për shembull, turizmi mirëqënies dhe Spa, Turizmi rekreativ, turizmi Sportiv dhe Sportet ekstreme, etj).

Procedurat e Certifikimit :

Procesi i ekzaminimit konsiston në një testim teorik dhe praktik.

Pas përfundimit me sukses të provimeve (pjesa teorike dhe praktike), profesionistit i lëshohet një certifikatë përputhshmërie me vlefshmëri 5 vjeçare.

Procedura e Certifikimit për këtë specializim është e Akredituar nga Sistemi Grek i Akreditimit, në përputhje me kërkesat e Standardit Ndërkombëtar ISO/IEC 17024.

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.