Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Teknologjia e Saldimit | Teknologjia e Saldimit

Përshkrimi i Detajuar

Ky Program Trajnimi është krijuar për të ofruar një hyrje gjithëpërfshirëse në teknologjinë e saldimit.

U drejtohet Inxhinierëve, Punonjësve dhe Teknikëve që merren me saldim.

Programi arsimor analizon:

Programi i trajnimit mbulon një përshkrim të metodave bazë për zbulimin dhe vlerësimin e gabimeve, përfshin referencë – analizë të standardeve ndërkombëtare për certifikimin e proceseve të saldimit dhe saldatorëve.

Me përfundimin e Programit të Trajnimit, pjesëmarrësit do të kenë njohuri bazë për proceset e saldimit me shkrirje, të cilat përdoren gjerësisht në shumicën e aplikacioneve industriale – ndërtimore. Pas përfundimit të programit të trajnimit, jepet një Certifikatë Pjesëmarrjeje nga TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al