Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Saldimi dhe Teknologjia e Saldimit

Përshkrimi i Detajuar

Ky kurs është projektuar mirë për të ofruar njohuri më të gjera dhe parimet kryesore të saldimit dhe metodat më të zakonshme të saldimit në industri. Pajisjet e saldimit, materialet harxhuese të saldimit, klasifikimi dhe vlerësimi avantazhet dhe disavantazhet e secilës metodë. Procedurat e saldimit, kualifikimet ie miratimet teste dhe performancës së saldatorëve, kërkesat dhe certifikimi.

Permbajtja e programit te trajnimit

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al