Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Teknologjia e Saldimit

Përshkrim i Shkurtër

TÜV AUSTRIA është një organ i akredituar nga Sistemi Grek i Akreditimit (E.SY.D.) për kualifikimin e procedurave të saldimit dhe saldatorëve.

Për më tepër, kompania jonë kryen seminare të hapura dhe të brendshme në lidhje me teknologjinë e saldimit.

Përshkrimi i detajuar

Kualifikimi i Procedurave të Saldimit dhe Saldatorëve Për të garantuar cilësinë dhe sigurinë e strukturave, të punimeve dhe të punonjësve, TÜV AUSTRIA kualifikon procedurat e saldimit dhe saldatorët në përputhje me standardet ndërkombëtare, dhe në veçanti:

Procedurat e saldimit:

Saldatorët

Seminaret

TÜV AUSTRIA zhvillon seminare të hapura dhe të brendshme mbi tema që lidhen me saldimin (p.sh. teknologjia e saldimit, dizajni dhe simbolet e saldimeve), si dhe tema që lidhen me strukturat e salduara dhe të tjera (analiza dhe parandalimi i dështimeve, parandalimi dhe mbrojtja nga korrozioni).

Kujt i Drejtohet ?

Për kompanitë që prodhojnë konstruksione metalike dhe rezervuarë, pronarë depozitash (p.sh., rafineri), pronarë/operatorë të ndërtesave dhe strukturave metalike.

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.