Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Agjent i Shitjeve të Produkteve të Verës, për Eksport

Kujt i Drejtohet ?

Ky certifikim është dizenjuar për profesionistë të cilët marrin pjesë në planifikimin dhe monitorimin e shitjeve dhe/ose ofrimin e shërbimeve të një kompanie që merret me produktet e verës, duke negociuar kontrata me firmat e huaja në lidhje me qendrat e shitjes dhe shpërndarjes, si dhe krijimin e dyqaneve jashtë vendit, monitorimin dhe zbatimin të standardizimit të duhur të produkteve të verës në përputhje me standardet dhe specifikimet përkatëse ndërkombëtare, për të siguruar eksporte dhe shitje efektive në vende të tjera, etj.

Procedurat e Certifikimit :

Procesi i ekzaminimit konsiston në një testim teorik dhe praktik.

Pas përfundimit me sukses të provimeve (pjesa teorike dhe praktike), profesionistit i lëshohet një certifikatë përputhshmërie me vlefshmëri 5 vjeçare.

Procedura e Certifikimit për këtë specializim është e Akredituar nga Sistemi Grek i Akreditimit, në përputhje me kërkesat e Standardit Ndërkombëtar ISO/IEC 17024.

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.