Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Puna në Lartësi

Përshkrimi i Detajuar

Qëllimi i programit edukativ:

Të ofrojë njohuritë e nevojshme në mënyrë që pjesëmarrësit të mund të punojnë të sigurt, aty ku kërkohet në lartësi, si dhe të jenë në gjendje të ofrojnë ndihmën e parë në rast emergjence.

Përmbajtja e programit:

Trajnimi realizohet nga trajnerë të certifikuar dhe me përvojë me metoda inovative të mësimdhënies.

Metodat e mësimdhënies përmbushin standardet e organizatave ndërkombëtare dhe kombinojnë materialin audio-vizual dhe ushtrimet praktike.

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al