Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Trajnim për Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit, Auditor i Brendshëm sipas standardit ISO 27001:2013

February 27, 2018

TÜV Academy ka kënaqësinë të shpallë trajnimin e ardhshëm në Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit, Auditor i Brendshëm sipas standardit ISO 27001:2013 që do të mbahet më 23-25 maj 2018, në Tiranë.

Ky kurs tre ditor sipas ISO 27001: 2013, auditor i brendshëm, është zhvilluar për të ndihmuar menaxherët e sigurisë së informacionit, ose ata që janë përgjegjës për zbatimin e ISO 27001, për të kryer auditime të brendshme të sistemit të menaxhimit të sigurisë së informacionit (ISMS) të kompanive në përputhje me kërkesat e standardit ISO 27001: 2013.

Trajnimi do të ndihmojë në krijimin e sistemeve efektive të auditimit të brendshëm të cilat do të ndihmojnë në planifikimin, kryerjen dhe raportimin mbi performancën e përgjithshme të kompanisë për ISMS-në në përputhje me kërkesat e ISO 27001.

Ne ju ftojmë të rezervoni pjesëmarrjen tuaj në numrin +355 4 45 00 523/4 ose të na shkruani një email në tuvacademy@tuv.at  për informacione të mëtejshme.