Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Trajnim për Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë Ushqimore, Auditor i Brendshëm sipas standardit ISO 22000: 2005

February 22, 2018

TÜV Academy ka kënaqësinë të shpallë trajnimin e ardhshëm në Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë Ushqimore, Auditor i Brendshëm sipas standardit ISO 22000: 2005 që do të mbahet më 07-11 maj 2018, në Tiranë.

Kuptoni kërkesat e zbatimit të ISO 22000: 2005 brenda organizatës suaj dhe si të planifikoni dhe të kryeni auditime të brendshme të efektshme në sistem përmes kursit tonë të trajnimit mbi Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë Ushqimore, Auditor i Brendshëm.

Ne ju ftojmë të rezervoni pjesëmarrjen tuaj në numrin +355 4 45 00 523/4 ose të na shkruani një email në tuvacademy@tuv.at  për informacione të mëtejshme.