Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

TÜV AUSTRIA Academy perfundoi trajnimin per Drejtimin e Sigurt te Automjetit

May 10, 2022

TÜV AUSTRIA Academy perfundoi trajnimin per Drejtimin e Sigurt te Automjetit ( Defensive Driving), ne datat 5 dhe 6 Maj, per punonjesit e kompanise Hellas Construction, klient besnik i TÜV AUSTRIA Hellas Ltd (Dega Shqiperi) nder vite lidhur me sigurine dhe ndergjegjesimin e stafit te tyre per pergjegjesine qe ata kane per drejtimin e automjeteve, brenda dhe jashte orarit te punes.

#trajnim

#ndergjegjesim

#SiguriaRrugore

#tiranaalbania