Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

TÜV AUSTRIA in Albania çertifikon dy kompani të reja.

February 1, 2018

2 kompani të reja janë shtuar në portofolin e madh të TÜV AUSTRIA in Albania.

Aulon Ilia është çertifikuar në përputhje me kërkesat e standardit ndërkombëtar ISO 9001:2015.

Univers Frigo Darb ka përfunduar me sukses çertifikim sipas kërkesave të standardit  H.A.C.C.P.

Përdorimi i ISO 9001: 2015 ndihmon që konsumatorët të marrin produkte dhe shërbime të qëndrueshme, të cilësisë së mirë, gjë që sjell përfitime të biznesit.

Qëllimi kryesor i një sistemi HACCP është që të mbrojë njerëzit nga sëmundjet që vijnë nga ushqimi, por përfitimet e sistemit gjithashtu shtrihen për kompaninë në:

  • Rritjen e besimit në produktet e ofruara
  • Aftësinë për të arritur tregjet dhe konsumatorët që kërkojnë një sistem të bazuar në HACCP
  • Menaxhimin efektiv të procesit
  • Përmirësimin e cilësisë dhe konsistencës

TÜV AUSTRIA in Albania gjithnjë më pranë kërkesave tuaja për çertifikim.