Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian

TÜV AUSTRIA Albania ka siguruar akreditimin nga Sistemi Grek i Akreditimi (ESYD S.A.) për versionin e ri të standardit ISO/IEC 27001:2022!

August 15, 2023

TÜV AUSTRIA Albania, organizata lider në fushën e inspektimit dhe certifikimit në Shqipëri dhe Kosovë, është pioniere edhe një herë, si një nga organizmat e parë certifikues në mbarë botën që ka arritur akreditimin për versionin e ri të standardit më të njohur të sigurisë së informacionit, ISO/IEC 27001:2022, nga Sistemi Grek i Akreditimit.

Standardi ISO/IEC 27001:2022, si një Sistem i Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit (ISMS), është i përshtatshëm për të gjitha organizatat, të mëdha apo të vogla, nga çdo sektor, ofron një kornizë për menaxhimin dhe përcaktimin e kërkesave për të siguruar konfidencialitetin, integritetin dhe disponueshmërinë e informacionit.

Përfitimet e certifikimit ISO/IEC 27001:2022, janë të shumta:

  • Sistemimi dhe përmirësimi i proceseve që lidhen me sistemet e informacionit.
  • Menaxhimi efikas i infrastrukturës së teknologjisë së informacionit.
  • Përafrimi me normativat dhe rregulloret, sikurse dhe zbatimi i praktikave më të mira të sigurisë së informacionit.
  • Krijon një kornizë efektive për t’iu përgjigjur incidenteve të sigurisë.
  • Sigurimi i një avantazhi konkurrues për bizneset dhe organizatat e certifikuara.