Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

TÜV AUSTRIA ALBANIA përfundon me sukses riçertifikimin e ECO RICIKLIM sipas kërkesave të standardeve ISO 9001:2015 dhe ISO 14001:2015

November 1, 2018

Kemi kënaqësinë të njoftojmë vazhdimin e bashkëpunimit të suksesshëm mes TÜV AUSTRIA ALBANIA dhe kompanisë ECO RICIKLIM.

Së fundmi, TÜV AUSTRIA ALBANIA  ka përfunduar procesin e riçertifikimit të ECO RICIKLIM në përputhje me kërkesat e standardeve ISO 9001:2015 dhe ISO 14001:2015 për aktivitetin e grumbullimit, transportit dhe trajtimit të mbetjeve të rrezikshme spitalore.

E themeluar në korrik të vitit 2016, misioni i kompanisë është të promovojë praktika të qëndrueshme, të sigurta, pa ndikuar në mjedis dhe me kosto efektive përmes teknologjive inovative, shërbimit ndaj klientit dhe edukimit.