Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Kemi kënaqësinë t’ju informojmë për kursin “SISTEMI I MENAXHIMIT TË CILËSISË SË AUDITORËVE KRYESORË – Kurs ISO 9001:2015 – Trajnim i certifikuar CQI dhe IRCA

June 1, 2022

Kemi kënaqësinë t’ju informojmë për kursin “SISTEMI I MENAXHIMIT TË CILËSISË SË AUDITORËVE KRYESOR – KURS ISO 9001:2015 – Trajnim i certifikuar CQI dhe IRCA, i cili do të zbatohet në datat 27/06 – 01/07/2022, në distancë, përmes mësimit në distancë. platforma e Akademisë TÜV AUSTRIA.

Ky kurs do t’ju ndihmojë:

  • Identifikoni qëllimet dhe përfitimet e një auditimi ISO 9001:2015
  • Interpretoni kërkesat e ISO 9001:2015 për aplikimin e auditimit
  • Planifikoni, kryeni dhe ndiqni aktivitetet e auditimit që shtojnë vlerën reale
  • Kuptoni zbatimin e të menduarit të bazuar në rrezik, udhëheqjen dhe menaxhimin e procesit
  • Përdorni teknikat më të fundit të auditorit dhe identifikoni përdorimin e duhur
  • Ndërtoni besimin e palëve të interesuara duke menaxhuar proceset në përputhje me kërkesat më të fundit
  • Plotësoni kërkesat e trajnimit për certifikimin CQI dhe IRCA

Detaje rreth kursit:

Lloji: Trajnim i certifikuar nga CQI dhe IRCA

Kohëzgjatja: 40 orë (5 ditë)

Gjuha e kursit: Anglisht

Gjuha e provimit: Anglisht

Vendet maksimale: 10

Datat: 27/06 – 01/07/2022, 09:00-18:00

Për pyetje dhe informacione të mëtejshme na dërgoni një e-mail në adresën e mëposhtme: tuvacademy@tuv.at