Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian

Zgjerimi i aktiviteteve të ACTA- degë e Universitetit Aristotel të Selanikut, anëtare e TÜV AUSTRIA Group, në Republikën Çeke dhe Shqipëri!

September 12, 2023

ACTA, Trupi lider i Certifikimit të personave dhe anëtar i Grupit TÜV AUSTRIA, si përfaqësues ekskluziv i CERTIPORT (trupi lider botëror i certifikimit në Aftësitë Dixhitale me certifikatat autentike të Microsoft, Adobe, Cisco, Apple etj.) në Greqi që prej vitit 2010, po zgjeron më tej aktivitetet e saj në Republikën Çeke dhe Shqipëri.

Konkretisht, TÜV AUSTRIA Czech dhe and TÜV AUSTRIA Albania, kompani bija të TÜV AUSTRIA, do të fillojnë bashkëpunimin me ACTA duke filluar nga viti akademik 2023/2024. Ky partneritet do të përfshijë një sërë programesh certifikimi duke përfshirë:

•           Specialist i Microsoft Office

•           Bazat e Certifikuara Microsoft

•           Edukator i Certifikuar Microsoft

•           Teknik Mbështetës i Certifikuar Cisco

•           Profesionist i Certifikuar Adobe

•           Instituti i Menaxhimit të Projekteve Ready

•           Përdorues i Certifikuar Unity

•           Standardi Global IC3

•           Specialist i Teknologjisë së Informacionit

Ky zgjerim strategjik shënon një moment historik të rëndësishëm në rrugëtimin e ACTA-s, duke forcuar më tej rolin e saj në promovimin e shërbimeve të vlefshme të certifikimit në më shumë vende. Partneriteti strategjik me TÜV AUSTRIA pasqyron një angazhim të përbashkët në rritjen e aftësive dixhitale dhe mundësive të trajnimit në tregjet e tyre përkatëse. Ky është një hap tjetër drejt aktualizimit efektiv të pranisë ndërkombëtare të TÜV AUSTRIA në 41 vende.

Për këtë bashkëpunim shumë domethënës, Z. Craig Bushman, Drejtor Menaxhues i Certiport, Z. Ioannis Kallias, Drejtor Menaxhues i TÜV AUSTRIA HELLAS dhe Kryetar i Bordit të ACTA dhe Z. Ioannis Andronikidis, Drejtor Menaxhues i ACTA, deklaruan si më poshtë:

C.B: “Ne jetojmë në një kohë ku avancimi i shpejtë i teknologjisë dhe kërkesa në rritje për punë në sektorin e teknologjisë e kanë bërë të domosdoshme përvetësimin e aftësive të reja dixhitale. Në Certiport, ne jemi të përkushtuar të investojmë në iniciativa që synojnë përhapjen e njohurive dixhitale dhe zhvillimin e aftësive të punës në mbarë botën, veçanërisht në tregje të reja. Bashkëpunimi ynë me ACTA-n ka qenë një histori suksesi në Greqi që nga viti 2010 dhe ne presim t’i mbështesim ata në çdo mënyrë të mundshme për të fuqizuar njerëzit e Greqisë, Republikës Çeke dhe Shqipërisë për të arritur aftësi domethënëse në punë përmes certifikimeve të aftësive dixhitale.”

Ι.Κ: “Kur morëm vendimin strategjik për të investuar në ACTA ishim të vetëdijshëm për potencialin e jashtëzakonshëm të kompanisë, lidhjen e saj të drejtpërdrejtë me mjedisin akademik dhe praninë e saj në tregun privat. Pasi ka lëshuar mbi 120,000 certifikata në Greqi dhe jashtë saj, ACTA qëndron si organizata lider certifikuese për aftësitë profesionale në vendin tonë. Megjithatë, gjurma e saj shtrihet përtej Greqisë, pasi bashkëpunimi i saj i rëndësishëm global me CERTIPORT si dhe partneriteti i tij ekskluziv për më shumë se një dekadë, i jep asaj aftësinë dhe komoditetin për të ofruar aftësi profesionale të certifikuara nga Microsoft dhe ofrues të tjerë kryesorë ekskluzivisht në vendin tonë. Sot, ne po zgjerojmë gjurmën e ACTA-s në dy vende të tjera përmes rrjetit global të TÜV AUSTRIA. Më të mirat dhe më të mëdhatë na presin!

Ι.Α: “Ne jemi të kënaqur që nisim këtë partneritet strategjik me Certiport. Bashkëpunimi ynë dhjetëvjeçar me Certiport në Greqi ka qenë vërtet i suksesshëm, duke u mundësuar studentëve dhe profesionistëve të fitojnë aftësi domethënëse pune përmes certifikimeve në fushat dixhitale. Ne jemi të ngazëllyer për të përsëritur këtë sukses në Shqipëri dhe Republikën Çeke, duke i pajisur qytetarët e tyre me aftësitë që u nevojiten për të shkëlqyer në tregun e sotëm të punës të drejtuar nga teknologjia.”

Disa fjalë për ACTA

ACTA – degë e Universitetit Aristotel të Selanikut, në 17+ vitet e suksesshme të funksionimit të tij, u ofron njerëzve një rrugë të ndryshme për një të ardhme të sigurt profesionale. Me ndershmëri në qasjen e saj dhe cilësi në shërbimet e saj, ACTA certifikon aftësitë e fituara nga individët në një gamë të gjerë lëndësh, duke mbuluar çdo kërkesë të tregut të punës. Në këtë kontekst, ACTA duke krijuar një partneritet strategjik me TÜV AUSTRIA, një trupë certifikuese me prezencë ndërkombëtare në 41 vende, po përgatitet gjithashtu për transformimin e korporatës me mbi 120,000 certifikata në aftësitë profesionale, ACTA është trupi lider i certifikimit për aftësitë profesionale në vendin tonë. Si një anëtar i TÜV AUSTRIA, shfrytëzimi i rrjetit ndërkombëtar të Grupit është një nga objektivat kryesore strategjike të tij.

Disa fjalë për Certiport

Certiport, a Pearson VUE Business, i themeluar në 1997, është një lider në shërbimet e certifikimit të aftësive dixhitale. Ajo operon përmes mbi 15,000 Qendrave të Autorizuara të Testimit në 148 vende, duke ofruar miliona provime çdo vit në arsim dhe në vendin e punës, në 27 gjuhë. Duke bashkëpunuar me shitësit kryesorë të softuerëve, Certiport shkëlqen në sektorin akademik, duke formuar strategji efektive të programeve të certifikimit global me çertifikime autentike nga Microsoft, Cisco, Adobe, Unity, Apple dhe të tjerë.