Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Teknika Bletarie

Kujt i Drejtohet?

Ky certifikim i adresohet profesionistëve aktivë në fushën e bletarisë dhe prodhimit të produkteve të bletarisë, furnizimit të kolonive të bletëve, në përzgjedhjen dhe pjesëmarrjen në instalimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve dhe ambjenteve të nevojshme për bletarinë, në menaxhimin e biznesit të bletarisë, sikurse dhe menaxhimin e burimeve njerëzore të punësuara.

Procedura e Certifikimit:

Procesi i ekzaminimit konsiston në një testim teorik dhe praktik.

Pas përfundimit me sukses të provimeve (pjesa teorike dhe praktike), profesionistit i lëshohet një certifikatë përputhshmërie me vlefshmëri 5 vjeçare.

Procedura e Certifikimit për këtë specializim është e Akredituar nga Sistemi Grek i Akreditimit, në përputhje me kërkesat e Standardit Ndërkombëtar ISO/IEC 17024.

NA KONTAKTONI

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.