Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Certifikimi ISO 9001 – Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë

Përshkrim i shkurtër

ISO 9001 specifikon, kërkesat e përgjithshme për zhvillimin, zbatimin dhe përmirësimin e veprimeve të një organizate, me qëllim plotësimin e kërkesave të klientëve. Mund të aplikohet nga çdo organizatë për të përmirësuar performancën e saj, pavarësisht nga madhësia ose fusha e veprimtarisë.

Përshkrimi i detajuar

Standardi i menaxhimit të cilësisë është standardi më i përdorur në botë. Parimet Parimet themelore të standardit janë:

Sipas strukturës ANNEX SL, ISO 9001 prezanton koncepte të reja, si vlerësimi i rrezikut dhe plotësimi i nevojave dhe pritshmërive të palëve të interesuara dhe mund të kombinohet gjatë zbatimit apo certifikimit të tij me standarde të tjera që ndjekin të njëjtën strukturë, si ISO. 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 27001.

Cila është procedura e certifikimit?

Kujt i Drejtohet ?

Certifikimi i drejtohet të gjitha bizneseve, pavarësisht nga madhësia e tyre apo fusha e aktivitetit.

Cilat janë përfitimet e certifikimit ?

Zbatimi dhe certifikimi ISO 9001 i shton vlerë një organizate përmes:

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.