Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Kontrolli i Ashensorëve

Përshkrimi i Detajuar

Programi i trajnimit plotëson kërkesat për trajnimin e pjesëmarrësve në inspektimin e makinerive ngritëse.

Ai u drejtohet Inxhinierëve të Sigurisë, Instaluesve, Mirëmbajtësve, Operatorëve dhe Operatorëve të Makinerive Ngritëse, si dhe Inxhinierëve të Pavarur.

Programi arsimor paraqet:

Detajet inxhinierike:

Certifikatat e pranueshmërisë

Legjislacioni dhe standardet në fuqi

Metodologjia e inspektimit të të gjitha llojeve të Makinerive Ngritëse • Vinçave Portual, • Vinçave të Ndërtimit • Vinçave • Karroca, • Vinçave Lëvizës, • Pirunëve ngritës • Ngritësve të Zinxhirëve, etj.

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al