Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Efektiviteti dhe Komunikimi Personal

Përshkrimi i detajuar

Programi bazohet në punën e psikologut zviceran Carl Jung dhe veçanërisht në këndvështrimin e tij se të gjitha ndryshimet nisin nga brenda nesh. Bazuar në këtë parim, programi është një udhëtim i vetëdijes dhe në të njëjtën kohë eksplorimi i sjelljes së të tjerët.

Ky program u drejtohet të gjithë atyre që dëshirojnë të krijojnë marrëdhënie më efektive profesionale dhe personale. Për të kuptuar arsyet pse të tjerët sillen ashtu siç sillen – veçanërisht ata që nuk janë si ata – dhe për të mësuar se si të rregullojnë sjelljen e tyre në përputhje me rrethanat.

Kohëzgjatja: 8 orë

Çfarë ofron programi i trajnimit ?

Tematikat qe perfshihen:

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al